ติดต่อสื่อสาร

__________________________________________________________________________

 ที่อยู่ : สำนักงานกองทุนไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ที่ว่าการอำเภอศรีราชา
เลขที่ 21 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ไปรษณีย์ 20110 

__________________________________________________________________________

    โทรศัพท์ : 038 - 311147 , 091 - 2317561

    โทรสาร : -

__________________________________________________________________________

    Facebook : กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1

    Website : www.chonburi1.com

    E-Mail : fundchonburi1@outlook.co.th